Sosyal Sorumluluk Kulübü

Sosyal Sorumluluk Kulübü

Yaşanabilir bir dünya için bizce sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk esastır.