Eğitim Sistemimiz

Kopya değil özgün sistem: TAT

DELİ Bilim&Sanat Fırat İlhan Okullarında sistemin özünü öğretmen kadrosu oluşturur. Fırat İlhan Okullarında 6 öğrenciye 1 öğretmen düşmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz sınırsız ve sorunsuz biçimde anlamadıkları konulardan özel ders alabiliyor, çözemedikleri soruları öğretmenlerine hemen sorabiliyorlar.
Derslerimizi Kurucumuz Fırat İlhan’ın geliştirdiği TAT SİSTEMİ’ne (Tanımlama/Atölye-Alıştırma/Tekrar-Tartışma) göre işliyoruz. Sistemin

1. Aşaması Tanımlama derslerinde öğrencilerimize işlenecek konunun özellikleri, formüllerini verip ezberletiyor, haftanın belirli günlerinde sınav uyguluyoruz. Öğrencilerimizin işlenecek dersin özelliklerini bilerek derse gelmelerini, bu sayede Atölye-Alıştırma derslerinden daha çok verim almalarını sağlıyoruz.

2. Aşaması Atölye derslerinde öğrencilerimize ezberledikleri bilgileri sorulara nasıl uygulayacaklarını gösteriyoruz. Öğretmenlerinden soru çözmeyi öğrenen öğrencilerimize Alıştırma derslerinde ödev sorularını sıcağı sıcağına çözdürüyor, takıldıkları soruları hemen yanıtlıyor, onların alıştırma yeteneklerini geliştiriyoruz. Böylece ödevlerini öğretmen gözetiminde yapıp takıldıkları soruları hemen sorabilen DELİlerimizin özel ders almaları, kurs-dershane peşinde koşmaları, ailelerinin de yüklü faturalar ödemelerini önlüyoruz.

3. Aşaması Tekrar-Tartışma derslerinde öğrencilerimize önce bilgileri tekrarlatıp onların konuları pekiştirmelerini sağlıyor; sonra öğrendiklerini sorgulatıyor, konunun mantığını kavratıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin yaratıcı ve eleştirel zekalarını geliştiriyoruz.
3 aşamanın hepsinde öğrencilerimizi yakından takip ediyor, % 100 başarıya ulaştırarak onların bir üst aşamaya geçmelerine dikkat ediyoruz.
Öğrencilerimiz, seminer ve atölye çalışmalarımızda işledikleri konuların güncel uygulama alanlarını akademisyen ve uzman hocalarımızdan dinleyerek eğitim hayatı boyunca herkesin sorduğu ‘’Bu bilgi hayatta benim hangi işime yarayacak?’’ sorusunun cevabını alıyorlar. Böylece öğrendikleri konular zihinlerinde daha da somutlaşıyor ve pekişiyor.

Kur Sistemi: Üst Düzey Verimlilik

DELİ Bilim & Sanat Fırat İlhan Okullarında öğrencilerimizi ders ve konulara göre ‘’Kurlara’’ ayırıyor ve derslerimizi kurlara göre oluşturduğumuz gruplarda işliyoruz. Matematik dersinde A1 kurunda olan bir öğrencimiz, Türkçe dersinde A2 kurunda olabiliyor. Her öğrencinin derslere ve ünitelere göre bilgi birikimi, algı ve işlem hızı farklıdır. Bu gerçekten hareketle öğrencilerimizi kurlara göre ayırıp dersleri homojen gruplarda işliyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin hem derslere göre üst kurlarda yer almalarını sağlıyor hem derslerimizi homojen gruplarda işleme fırsatı yakalayıp ders verimini en üst seviyeye taşıyoruz.

Fırat İlhan Ortaokulunda her sınıf düzeyinde 16’şar kişilik 2 grup; Fırat İlhan Anadolu Lisesinde 16’şar kişilik 3 grup açıyoruz. Örneğin 6. Sınıftaki 32 öğrencimizin Sayılar Matematiği dersinde kurlarını tespit ediyoruz. Kur tespit sonuçlarına göre ders verimi için 4 grup açmamız gerekiyorsa derhal 4 grup açıyoruz. Bu sayede
a. Derslerin homojen gruplarda ve çok verimli geçmesini sağlıyoruz.
b. Bir grupta ders ve konulara göre bilgi birikimi, algı ve işlem hızı yüksek öğrencilerin sıkılmaları, erken bitirip diğer öğrencileri beklerken ortam huzurunu bozmalarını; işlenen konuya göre bilgi birikimi eksik, algı, işlem hızı düşük öğrencilerin ders işleme hızını düşürmeleri, arkadaşlarına engel olamamak için gözden kaybolmaları veya psikolojik baskı altında kalmalarını önlüyoruz. Okullarımızda önden ve hızlı giden öğrencilerin önünü açıyor; arkadan ve yavaş gelen öğrencilerimizin de elinden tutup onları destekliyoruz.
c. ’’Daha fazla grup = daha çok öğretmen + daha fazla işletme masrafı’’ gibi basit ticari hesaplar yapmıyor, derslerimizin en verimli biçimde işlenmesini, öğrencilerimizin en yüksek başarıya ulaşmalarını amaçlıyoruz çünkü biz eğitimciyiz, eğitimden kazandığımızı yine eğitime harcarız.

Kurumumuzda rehberlik hizmetini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizle tek tek ilgileniyor; onlara öğrenme hızları, ilgi alanları ve eksiklerine göre programlar düzenliyoruz. Öğrenci sayımızın 144 olması sayesinde bütün öğrencilerimizle özel olarak ilgileniyor, onlara yetenek ve algılarına göre özel program hazırlıyor, böylece başarısızlığı ve kurum dışı arayışı ( özel ders-dershane ) yaratan sebepleri ortadan kaldırıyoruz.

Ayrıca bütün öğrencilerimizin baskın yeteneklerini açığa çıkarıp onları bu yeteneklerine göre yapabilecekleri meslekler ve okuyabilecekleri bölümler hakkında bilgilendiriyoruz. Böylece öğrencilerimiz kendi isteklerine göre bir hedef kazanıyor ve başarı için paniklemeden, bunalmadan çalışıyorlar.

DELİ Bilim&Sanat Fırat İlhan Okulları kişiye özgü terzilik yapan, her öğrencisine, onun yeteneklerine uygun olarak program düzenleyebilen butik eğitim kurumlarıdır. Biz hiçbir öğrencimizi geride bırakmadığımız gibi arkadaşlarından hızlı öğrenen, birçok konuda kendini geliştirmek isteyen hiçbir öğrencimizin de önünü kesmeyiz. Bizi, öğrenci sayısı binleri bulan öğrenci fabrikalarından ayıran temel özelliklerimizden biri de budur.