Fırat İlhan Girişimcilik Anadolu Lisesi

  Amacımız; iş ve siyaset dünyasının liderlerini yetiştirmek; öğrencilerimizin girişim, üretim, organizasyon yeteneklerini açığa çıkarıp geliştirmek; AR-GE kültürünü içselleştirmelerini sağlamaktır.
  Okulumuzda derslerimizi Teknoloji Geliştirme Merkezimiz, Modern Seminer Salonlarımızda işliyoruz. Alanlarının en iyisi hocalarımız, dünya çapında akademisyenlerin ders ve seminerleriyle öğrencilerimize konuları derinlemesine öğretiyoruz. Yerli-yabancı siyasetçiler, iş insanları, sanayiciler, önemli şirketlerin CEO, CFO’larının dersleri, konferanslarıyla öğrencilerimizin ufkunu açıyoruz. Öğrencilerimize devlet-özel protokol kuralları, ortamına göre giyinme, toplumsal adab-ı muaşereti enine boyuna öğretiyor; böylece onların toplumla barışık olmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimize sanayi siteleri, şirket ve AR-GE merkezleri, tarımsal üretim tesisleri, oteller, hastaneler, semt pazarları vb. yerlerde staj yaptırarak onların gerçek hayatı, ticareti daha iyi öğrenmelerini, toplumsal ihtiyaçları daha iyi tespit edip onlara çözüm üretmelerini sağlıyoruz.Toplam kontenjanı 144 öğrenci olan bu okulumuza her yıl 36 öğrenci kabul ediyoruz.
  Fırat İlhan Girişimcilik Anadolu Lisesine giriş şartları şunlardır:

  1.İNTER düzeyi İngilizce (IELTS veya TOEFL sınavları ölçü alınacaktır.)
  2. 40 soruluk Türkçe Testinden en az 30 net (ÖSYM TYT sınavı ölçü alınacaktır.)
  3. 40 soruluk Temel Matematik Testinden en az 20 net (ÖSYM TYT sınavı ölçü alınacaktır.)
  4. 40 Puanlık Mülakat Sınavından en az 35 puan
  5. Başvuru Dosyası ve 2 Referans Mektubu (Referans mektuplarından biri DELİ BİLİM&SANAT&SPOR DERNEĞİ üyesi mezunlarımızdan olmalıdır.)

  #